Brother's Keeper 7.2.15

Brother's Keeper 7.2.15

Brother's Keeper – 30,6MB – Shareware –
5 Stars User Rating
Brother's Keeper is a Windows genealogy shareware program that will help you input and organize your family history information and let you print a large variety of charts and reports.

Tổng quan

Brother's Keeper là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Brother's Keeper.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Brother's Keeper là 7.2.15, phát hành vào ngày 05/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.2.12 , được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Brother's Keeper đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 30,6MB.

Người sử dụng của Brother's Keeper đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Brother's Keeper!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Brother's Keeper cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Brother's Keeper
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản